I. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

 Sklep internetowy działający pod adresem www.crystal-collection-butik.pl  prowadzony jest przez:

CRYSTAL COLLECTION BUTIK KLAUDIA LEŚNIAK

Siedziba firmy:

Trzetrzewina 431, 33-395 Chełmiec, województwo małopolskie

Numer NIP: 7343529169

Numer konta: 52 1140 2004 0000 3402 7553 8983

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Sklep internetowy www.crystal-collection-butik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną w zakresie odzieży, akcesoriów i dodatków z wykorzystaniem sieci Internet. 

2.      Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

3.      Prezentowane produkty na stronach sklepu www.crystal-collection-butik.pl stanowią ofertę handlową. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

4.      Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim. 

5.      Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w kolejnym etapie zamówienia produktu. 

6.      Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych towarów, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, tworzenia i usuwania działalności promocyjnych. 

7.      W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, produkty będą sprzedawane aż do wyczerpania zapasów. 

8.      Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. 

9.      Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin oraz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią. 

 

III.ZAMÓWIENIE I WYSYŁKA

1.      Zamówienie można składać poprzez formularz zakupu na stroniewww.crystal-collection-butik.pl, kolejno uzupełniając wymagane dane.

2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nie zaksięgowania wpłaty.

3.      Wysyłka towaru odbywa się maksymalnie do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty lub po zamówieniu płatnym przy odbiorze.

4.      W szczególnych przypadkach wysyłka towaru może się opóźnić, o czym klient zostanie bezzwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość rezygnacji z zamówienia.

 

5.      Termin zamówienia podany jest w opisie przedmiotu.

6.      Koszty przesyłki to:

·         Przesyłka kurierska 15zł 

·         Przesyłka kurierska pobraniowa 25 zł 

·         Przesyłka pocztowa za granicę - do ustalenia

W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej wysyłamy przedsądowe wezwanie do zapłaty poniesionych kosztów dostawy.

W W przypadku nie opłacenia kosztów wysyłki kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

 

IV. WYMIANA, ZWROT, REKLAMACJA

Akceptujemy zwroty i wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań. Konsument ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie do 14 dni od daty zakupu.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych terminów zwrot lub wymiana będą nieuwzględniane.

1. Zwracany towar nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania, dlatego prosimy o     zachowanie ostrożności podczas przymierzania.

2.Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy gdy będzie odesłany z kompletną zawartością  (również gratisy, upominki itp.), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone.

3.Etykiet oraz taśmy klejącej prosimy nie naklejać bezpośrednio na oryginalne pudełko.   Owiń je papierem lub folią (np streczem).

4.Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem lub paczkomatami.

5.Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący.

6.Zwroty kosztów transakcji realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.

7.Do zwracanej paczki należy dołączyć wypełniony czytelnie formularz zwrotu wraz z paragonem bądź potwierdzeniem zakupu.

8. Paszke należy odesłać na adres:

CRYSTAL COLLECTION BUTIK

TRZETRZEWINA 431 

33-395 CHEŁMIEC

 W przypadku wymiany prosimy o dołączenie do paczki 14 zł w celu opłaty wysyłki zwrotnej. Zanim zdecydujesz się na wymianę sprawdź czy produkt jest jeszcze dostępny

Sklep Crystal Collection Butik zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian produktów, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone (poplamienie, rozerwanie).

   Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

REKLAMACJAJeżeli otrzymałaś/eś towar zgodny z zamówieniem, jednak rozmiar nie pasuje zastosowanie ma procedura zwrotu.
Jeżeli otrzymałaś/eś towar niezgodny z zamówieniem niezwłocznie skontaktuj się z nami a my zlecimy odbiór paczki (zlecenie odbioru opłacane jest przez naszą firmę).

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Towary prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

   z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.
 7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
  • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany  dostarczyć wadliwy Towar na adres : CRYSTAL COLLECTION BUTIK Trzetrzewina 431 33-395 Chełmiec. Reklamowany Towar przesyłany do Sprzedawcy powinien być czysty.
 11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 13. Klient powinien odebrać reklamowany Towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Korzystanie ze strony internetowej www.crystal-collection-butik.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

3.      Wszystkie materiały oraz zdjęcia zamieszczone na stronie są objęte prawami autorskimi.